ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
             
       
วันที่ 1
 
 
วันที่ 2
 
 
วันที่ 3
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 4
 
 
 
วันที่ 5
OPP จ.ลำปาง
 
วันที่ 6
 
 
วันที่ 7
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 8
OPP จ.สุโขทัย
 
วันที่ 9
 
 
วันที่ 10
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 11
OPP จ.เพชรบูรณ์
OPP จ.เชียงใหม่
OPP จ.ชลบุรี
วันที่ 12
 
 
วันที่ 13
 
 
วันที่ 14
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 15
 
 
วันที่ 16
 
 
วันที่ 17
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 18
OPP
ขอนแก่น, พิษณุโลก
บึงกาฬ, สุพรรณบุรี
วันที่ 19
 
 
วันที่ 20
 
 
วันที่ 21
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 22
 
 
วันที่ 23
 
 
วันที่ 24
OPP ที่บริษัท
OPP จ.สุรินทร์
วันที่ 25
OPP จ.สุโขทัย
 
วันที่ 26
 
 
วันที่ 27
 
 
วันที่ 28
OPP บริษัท
เวลา 13.00-16.00
     
             
รายละเอียดการประชุม
  วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด ลำปาง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังเหนือ เวลา 18.00-21.00 น.
  วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด สุโขทัย ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านกล้วย เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด เพชรบูรณ์ ณ โรงแรม หล่มสักณัฐติรัตน์ เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด เชียงใหม่ ณ ริมดอย รีสอร์ท อ.เชียงดาว เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด ชลบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ SML อบต. ไร่หนึ่ง เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด สุพรรณบุรี ณ โรงแรม สองพันบุรี เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด ขอนแก่น ณ โรงแรมอำนวยสุข เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด บึงกาฬ ณ โรงแรมทอฝัน เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด พิษณุโลก ณ หอประชุมหมู่บ้านเนินสว่าง ต.บ้านกลาง เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด สุรินทร์ ณ โรงแรมมณีสังขะ เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 OPP สัญจร จังหวัด สุโขทัย ณ ศาลาประชาคมบ้านดอน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง เวลา 12.00-16.00 น.