ประจำเดือน มกราคม 2561
             
 
วันที่ 1
 
 
วันที่ 2
 
 
วันที่ 3
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 4
 
 
วันที่ 5
 
 
วันที่ 6
OPP จ.สระบุรี
OPP ที่บริษัท
วันที่ 7
OPP จ.ขอนแก่น
 
 
วันที่ 8
 
 
วันที่ 9
 
 
วันที่ 10
OPP จ.กาญจนบุรี
OPP ที่บริษัท
วันที่ 11
 
 
วันที่ 12
 
 
วันที่ 13
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 14
OPP จ.นครปฐม
OPP จ.นครสวรรค์
OPP จ.อุดรธานี
วันที่ 15
 
 
วันที่ 16
 
 
วันที่ 17
OPP จ.อุทัยธานี
OPP ที่บริษัท
วันที่ 18
 
 
วันที่ 19
 
 
วันที่ 20
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 21
OPP จ.เชียงใหม่
OPP จ.ลพบุรี
วันที่ 22
 
 
วันที่ 23
 
 
วันที่ 24
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 25
 
 
วันที่ 26
 
 
วันที่ 27
OPP จ.สุรินทร์
OPP ที่บริษัท
วันที่ 28
OPP จ.พิจิตร
 
วันที่ 29
 
 
วันที่ 30
 
 
วันที่ 31
OPP บริษัท
เวลา 13.00-16.00
     
             
รายละเอียดการประชุม
  วัน เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด สระบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาล อ.หนองโดน เวลา 09.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด ขอนแก่น ณ โรงแรมอำนวยสุข เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด กาญจนบุรี ณ อบต.หนองโสน อ.เลาขวัญ เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด นครปฐม ณ โรงแรมริเวอร์ โฮเต็ล เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด อุดรธานี ณ ครัวบ้านดุงบุรี เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด นครสวรรค์ ณ หอประชุม อบต.ตะกร้อ อ.ไพศาลี เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด อุทัยธานี ณ ร้านอาหารกำนันแมว อ.หนองฉาง เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด เชียงใหม่ ณ โรงแรมวินเพลส เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด ลพบุรี ณ ห้องประชุม อบต ต.ดินแดง เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด สุรินทร์ ณ โรงแรมมณี เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 OPP สัญจร จังหวัด พิจิตร ณ หอประชุม ธกส. วัดป่า อ.สามง่าม เวลา 12.00-16.00 น.