ประจำเดือน ธันวาคม 2560
             
         
วันที่ 1
 
 
วันที่ 2
ประชุมผู้นำ
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 3
 
 
 
วันที่ 4
 
 
วันที่ 5
หยุด วันชาติ
 
วันที่ 6
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 7
 
 
วันที่ 8
 
 
วันที่ 9
OPP จ.สกลนคร
OPP จ.ราชบุรี
OPP บริษัท
วันที่ 10
OPP จ.ขอนแก่น
 
วันที่ 11
หยุด ชดเชย
วันรัฐธรรมนูน
วันที่ 12
 
 
วันที่ 13
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 14
 
 
วันที่ 15
 
 
วันที่ 16
OPP ที่บริษัท
OPP จ.พิจิตร
วันที่ 17
OPP จ.สุพรรณบุรี
OPP จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 18
 
 
วันที่ 19
 
 
วันที่ 20
OPP ที่บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 21
 
 
วันที่ 22
 
 
วันที่ 23
ประชุม Year Plan
 
วันที่ 24
OPP จ.กาญจนบุรี
 
วันที่ 25
 
 
วันที่ 26
 
 
วันที่ 27
OPP บริษัท
เวลา 13.00-16.00
วันที่ 28
 
 
วันที่ 29
 
 
วันที่ 30
หยุด ปีใหม่
 
วันที่ 31
หยุด ปีใหม่
 
           
รายละเอียดการประชุม
  วัน เสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้นำประจำเดือนธันวาคม ณ โรงแรม อัมรินทร์ ลากูล เวลา 13.00-16.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 OPP สัญจร จังหวัด สกลนคร ณ โรงแรม คุณปุ๋ย พูลแอนด์วิลล่า เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 OPP สัญจร จังหวัด ราชบุรี ณ สวนอาหารขวัญดำเนิน 2 เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 OPP สัญจร จังหวัด ขอนแก่น ณ โรงแรม I Hotel Khon Kaen เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 OPP สัญจร จังหวัด พิจิตร ณ โรงแรม พิจิตรพลาซ่า เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 OPP สัญจร จังหวัด สุพรรณบุรี ณ โรงแรม สองพันบุรี เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 OPP สัญจร จังหวัด เพชรบูรณ์ ณ โรงแรม นกยูงทอง&รีสอร์ท เวลา 12.00-16.00 น.
  วัน เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 บริษัทจัดการประชุม Year Plan ณ โรงแรม อัมรินทร์ ลากูล เวลา 08.00-17.00 น.
  วัน อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 OPP สัญจร จังหวัด กาญจนบุรี ณ โรงแรม ประสบสุข เวลา 12.00-16.00 น.